Смарт Фасунга
Intellampi

Чрез смарт фасунга intellampi ще превърнете всяка обикновена крушка в умна лампа. Просто завийте преходника за вашата фасунга, добавете стандартна крушка и управлявайте осветлението си дистанционно чрез своя смартфон.

WiFi СМАРТ КОНТРОЛ

Управление чрез безплатно мобилно приложение Intellampi от всяко кътче на Земята с интернет (Android и iOS)

БЕЗ НОВИ КАБЕЛИ

Завивате преходника, добавяте обикновена крушка и се възползвате от дистанционен контрол на осветлението в дома или офиса

ТАЙМЕР ЗА РАБОТА

Задавате времеви диапазон за работа, включване и изключване на осветлението

ЕНЕРГОСПЕСТОВНОСТ

Фоточувствителен елемент следи осветеността в помещението и при наличието на дневна светлина автоматично загася лампата

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Създайте сцени за автоматизация

Какво е смарт фасунга?

Чрез смарт фасунга intellampi ще превърнете всяка обикновена крушка в умна лампа. Просто завийте преходника за вашата фасунга, добавете стандартна крушка и управлявайте осветлението си дистанционно чрез своя смартфон.


Дистанционен контрол на ел. крушки

Какво е по-добре от контролирането на електрическите крушки от всяко място по Света?

С това иновативно устройство, което работи с WiFi (2.4GHz) / 2G / 3G / 4G, определено може да улесните ежедневието си! И не само.

Това, от което се нуждаете, е само да завъртите смарт преходника върху фасунгата и върху преходника да сложите каквато и да е крушка. Тя ще бъде вече умна крушка след добавянето на преходника в приложението за мобилен телефон (Smart Life).

За първоначално активиране на фасунгата

След монтаж, смарт фасунгата създава своя собствена WiFi мрежа "intellampi", към която свързвате мобилното си устройство.

Групов контрол на смарт фасунга

Можете да създадете група и да добавите няколко преходника в групата, след което можете да контролирате всичките си лампи вкъщи едновременно чрез едно докосване. Това прави възможно управлението с едно докосване на бутон.


Автоматизирани графици

Можете да зададете график за включване / изключване на смарт фасунга в даден момент, например задайте график, за да включите крушката си в 19:00 часа и да изключите в 23:00 часа. Това е още един начин за пестене на електроенергия.

Друго приложение е да изготвите график за включване и изключване, когато отсъствате за по-дълъг период от дома. По този начин ще имитирате присъствие, с цел да държите крадците надалеч.

Характеристики на смарт фасунга

  • Захранване: 100V – 240V  50/60 Hz
  • Свързаност: към WiFi (2.4Ghz) мрежа
  • Управление: през мобилно приложение
  • Приложение: Вътрешна употреба
  • Работна температура: -5℃~40℃
  • Цвят: Бял
  • Максимално натоварване: до 100W LED крушки
  • Размер: Височина ... mm; диаметър .... mm

Изтеглете ръководство за използване


Как да поръчаме

Свържете се с нас на: info@industrial-trading.bg

Проект № BG16RFOP002-1.001-0547-C01„Внедряване в производството на иновативна интелигента фасунга intellampi”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ИНДЪСТРИЪЛ ТРЕЙДИНГ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.