Индъстриъл
Трейдинг ООД

Индъстриъл Трейдинг ООД е основана в края на 2009г. В продължение на 7 години фирмата е официален представител на немския концерн FÖRCH – водеща компания, предлагаща широка гама консумативи в сферата на индустрията, дървообработването и автомобилостроенето – като предлага над 60,000 артикула чрез 4 офиса и 3 основни склада в страната.

За нас

Индъстриъл Трейдинг ООД се ръководи от инж. Ивайло Янев, Търговски Директор, инж. Стойчо Томов, Началник Производство и инж. Калоян Канев, Мениджър Бизнес Развитие.

От 2015г функционира производствената база на Индъстриъл Трейдинг ООД в близост до гр. София (с. Горна Малина), оборудвана с високотехнологично машинно оборудване за обработка на метал, пластмаса и каучук.

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани специалисти, включващи инженери, докторанти и други технически експерти.

Индъстриъл Трейдинг ООД успешно реализира проект по ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика 2007-2014“, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Проектът касае внедряване в производство на иновации, намиращи приложение при изграждане на тръбни инсталации в жилищни, промишлени, административни, производствени, туристически или селскостопански обекти. Предлаганата иновация се изразява в няколко значителни конструктивни подобрения спрямо съществуващите към момента алтернативи – опростен скоростен монтаж и демонтаж без необходимост от инструменти, по-висока технологичност, по-ниска производствена стойност и съответно възможност за по-ниска пазарна цена. Иновацията е защитена с полезен модел.

Евро проектът се реализира чрез закупуването и инсталирането на специализирани машини и техническо оборудване за производството на иновативния продукт - ексцентър преси, екструдер, шприц машина, заваръчен точков апарат.

Иновацията - изобретение „Пружинен Клипс“, регистрирано от Индъстриъл Трейдинг, като полезен модел в Патентното Ведомство на Република България, бе удостоена от президента Росен Плевнелев през 2014г. с престижната награда "ЕВРИКА" за постижения в науката.