Високотехнологично машинно оборудване за обработка на метали, пластмаси и каучук.

Индъстриъл Трейдинг ООД произвежда широка гама инструментална екипировка за металообработващата и пластмасова индустрии: матрици, щанци, пресформи, леярски модели, нестандартни детайли със сложен профил и др. научи повече >>

Съобщение

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-1.001-0547-C01 „Внедряване в производството на иновативна интелигента фасунга intellampi”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, „ИНДЪСТРИЪЛ ТРЕЙДИНГ“ ООД обявява процедура с предмет: „Провеждане на лабораторни изследвания, измервания, изпитвания във връзка с продуктовата иновация“. Крайният срок за подаване на оферти е 21.12.2018г.

научи повече

Машинен парк

Производствената база на Индъстриъл Трейдинг ООД разполага със високотехнологично машинно оборудване за обработка на метал, пластмаси и каучук.

научи повече

Изделия

Освен собствени продукти, Индъстриъл Трейдинг ООД изработва по желание на за своите клиенти.

научи повече