Индъстриъл
Трейдинг ООД

Индъстриъл Трейдинг ООД е основана в края на 2009г. В продължение на 7 години фирмата е официален представител на немския концерн FÖRCH – водеща компания, предлагаща широка гама консумативи в сферата на индустрията, дървообработването и автомобилостроенето – като предлага над 60,000 артикула чрез 4 офиса и 3 основни склада в страната.

За нас

Индъстриъл Трейдинг ООД се ръководи от г-н Иван Петров, Изпълнителен Директор, инж. Георги Георгиев, Технически Директор, инж. Ивайло Янев, Търговски Директор, инж. Стойчо Томов, Началник Производство.

От 2015г функционира производствената база на Индъстриъл Трейдинг ООД в близост до гр. София (с. Горна Малина), оборудвана с високотехнологично машинно оборудване за обработка на метал, пластмаса и каучук.

Екипът на фирмата се състои от висококвалифицирани специалисти, включващи инженери, докторанти и други технически експерти.

Индъстриъл Трейдинг ООД успешно реализира проект по ОП „Развитие на конкурентността на българската икономика 2007-2014“, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Проектът касае внедряване в производство на иновации, намиращи приложение при изграждане на тръбни инсталации в жилищни, промишлени, административни, производствени, туристически или селскостопански обекти. Предлаганата иновация се изразява в няколко значителни конструктивни подобрения спрямо съществуващите към момента алтернативи – опростен скоростен монтаж и демонтаж без необходимост от инструменти, по-висока технологичност, по-ниска производствена стойност и съответно възможност за по-ниска пазарна цена. Иновацията е защитена с полезен модел.

Евро проектът се реализира чрез закупуването и инсталирането на специализирани машини и техническо оборудване за производството на иновативния продукт - ексцентър преси, екструдер, шприц машина, заваръчен точков апарат.

Иновацията – обект на евро проекта бе удостоена с престижен приз под патронажа на президента Росен Плевнелев. Наградата ЕВРИКА за постижения в науката през 2014 г. бе присъдена на инж. Георги Георгиев, Технически Директор в Индъстриъл Трейдинг ООД за изобретението „Пружинен клипс“, регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство на Република България.